Online Excel kurs

Edukacija. Mentorstvo. Usavršavanje.

Dobro došli. Ja sam Aleksandar Grašić i biću Vaš mentor na putu usavršavanja.

Inspirisan različitim zadacima i izazovima koje rešavam svakodnevno kreirao sam ovo mesto kao zajednicu gde ćemo razmenjivati iskustva i nova rešenja kako bismo koristili pun potencijal Microsoft Excela. Želim da unapredite svoje poslovanje, bolje analizirate podatke i donosite ispravne poslovne odluke. Iskoristio sam svoje iskustvo rada u Excelu, iskustvo u prenošenju znanja kao i kreiranju interaktivnog sadržaja i napravio online Excel kurs koji će biti najbolji način da savladate ovaj Microsoft-ov alat.

 • Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Statistika, informatika i kvantitativne finansije nakon kojih sam nastavio master studije na modulu Kvantitativna analiza, smer Informatika. Tokom studija bio sam stipendista Fonda za razvoj mladih talenata – Dositej Obradović, zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Nakon fakulteta svoju karijeru započeo sam radom u Telenor banci na poziciji istraživača tržišta, a kasnije nastavio u Telenoru na poziciji analitičara u oblasti telekomunikacija.
 • Svoj dalji razvojni put nastavio sam na Ekonomskom fakultetu u Beogradu gde sam radio kao predavač na predmetima Osnovi ekonomije, Osnovi statističke analize, kao i na kursu Microsoft Office paketa za studente završne godine. 2018. godine bio sam član komisije za sastavljanje i pregledanje zadataka na Republičkom takmičenju za učenike srednjih škola iz Poslovne informatike.
 • Istovremeno radio sam na Data science projektima Republičkog zavoda za statistiku.
 • Danas sam u FinTech industriji u kompaniji BlackRock i radim na primeni veštačke inteligencije i mašinskog učenja u automatizaciji procesa prikupljanja, obrade i analize podataka.
 • Takođe, bavim se istraživanjem, praćenjem i primenom najsavremenijih tehnika u oblasti edukacije i prenošenja znanja o alatima za poslovnu analitiku kako pojedincima, tako i preduzetnicima i kompanijama. Radionice i kursevi koje kreiram na temu napredne analitike visoko su ocenjeni.
 • Osnovao sam zajednicu @excel.grasic na Instagramu, Facebooku i Youtube-u sa preko 5.000 članova.
 • Predavač na platformi Masterbox (masterbox.rs)
 • Saradnik sam na edukativnim projektima Beezy edu lab (beezy.rs).
 • Ostvario sam uspešnu saradnju sa kompanijama održavanjem baza podataka, konsultantskim uslugama ili edukacijama zaposlenih.
0 +
članova zajednice
0 +
polaznika kursa
0 +
saradnji

Pridružite se zajednici na društvenim mrežama

Prijave za webinar

Tema: Stare vs. nove funkcije za pretraživanje u Excelu

Online Excel kurs - od početnog do naprednog nivoa kroz praktične primere

Kurs “Microsoft Excel – od početnog do naprednog nivoa” pomoći će Vam da na jednostavan i zanimljiv način ovladate ovim Microsoft-ovim alatom. Počećemo od osnovnog upoznavanja sa programom i doći do naprednog nivoa rešavajući složene primere. Svaka funkcija objašnjena je detaljno kroz video lekcije i realne primere iz prakse, a nakon toga sledi projekat na kojem primenjujete svoje znanje na novim primerima. Posle svakog modula održavamo sastanak 1 na 1 i diskutujemo o pređenom gradivu, pomažem Vam da rešimo neki od zadataka koje imate na poslu ili pripremamo Vaš tim da bude efikasniji u svakodnevnim zadacima.

Šta ćete znati nakon ovog kursa Excela?

 • analitičke zadatke na poslu rešavaćete jednostavnije i pravićete pregledne izveštaje
 • unapredićete svoje poslovanje ukoliko ste preduzetnik ili zaposleni, kvalitetnije ćete koristiti bazu sa klijentima, proizvodima, dobavljačima, porudžbinama,… 
 • odlično ćete se pripremiti za razgovor za novi posao ili testirati kandidate ukoliko radite u ljudskim resursima
 • bićete kreativniji i temeljni u rešavanju zadataka
 • oslobodićete se u radu u Excelu i nakon kursa počećete da koristite sve njegove benefite na naprednom nivou
 • automatizovaćete suvišne korake u poslovnim procesima
 • naučićete preko 50 prečica i formula za brži rad
 • pravićete pregledne prezentacije i izveštaje

Sadržaj Excel kursa

Modul 1

Priprema podataka

 • formati ćelija
 • reference ćelija
 • statističke funkcije
 • agregatne funkcije
 • funkcije za rad sa tekstualnim tipom podataka
 • funkcije za rad sa datumskim tipom podataka
 • uslovno formatiranje ćelija
 • prečice i trikovi za efikasniji rad
 • kviz utvrđivanja znanja
 • projekat za testiranje znanja
 • konsultacije 1 na 1 (samo za mentorski kurs)
modul 2

Analiza podataka

 • funkcije za pretraživanje (Vlookup, Hlookup, Iindex, Match, Xlookup, Lookup)
 • logičke funkcije (If, And, Not, Or, Iferror)
 • Ugnježdavanje funkcija
 • finansijske funkcije
 • validacija podataka za unos neželjenih vrednosti u ćelije
 • prečice i trikovi za efikasniji rad
 • kviz utvrđivanja znanja
 • projekat za testiranje znanja
 • konsultacije 1 na 1 (samo za mentorski kurs)
Modul 3

Vizuelizacija podataka

 • osnovno i napredno filtriranje i sortiranje podataka
 • grafičko prikazivanje podataka
 • pivot tabele i efikasnija analiza podataka sa velikim bazama
 • dashboards
 • vizuelizaciji podataka i rezultata za savršenu prezentaciju
 • zaštita podataka
 • prečice i trikovi za efikasniji rad
 • kviz utvrđivanja znanja
 • projekat za testiranje znanja
 • konsultacije 1 na 1 (obe verzije kursa)

Način rada

Microsoft Excel online kurs – od početnog do naprednog nivoa” podrazumeva individualni (1 na 1) pristup. Organizovan je u potpunosti online i intenzitet Excel kursa se prilagođava svakom polazniku u odnosu na njegov/njen raspored obaveza.

Korak 1: Svaki polaznik dobija nalog na platformi za učenje i prati se njego napredak kroz module. Počinjemo od osnovnih pojmova kroz video lekcije. Svaku video lekciju prati materijal za vežbanje na kojem polaznik primenjuje naučeno gradivo. 

Korak 2: Nakon nekoliko lekcija sledi kviz za utvrđivanje gradiva.

Korak 3: Primenu stečenog znanja polaznik primenjuje u projektu koji dobija na kraju svakog modula. 

Korak 4: Nakon svakog modula organizujemo sastanak 1 na 1 kako bismo dodatno uživo usavršili znanje i razjasnili sva pitanja kako bi gradivo bilo potpuno jasno.

Testirao sam različite pristupe rada sa preko 1500 polaznika i napravio koncept kojim će kvalitet naučenog biti maksimalan.  Naša saradnja kupovinom kursa tek počinje i ne završava se poslednjim konsultacijama na kraju kursa. Nakon što završite kurs razmenjivaćemo novine u Excelu, jer kao Vaš mentor želim da prvi saznate za najnovije i najkorisnije opcije u Excelu. Takođe, organizovaćemo sastanke ukoliko budete imali dodatnih pitanja i dobijaćete moju podršku na daljem putu usavršavanja u oblasti analize podataka. 

Utisci polaznika i saradnika

Fotografije sa radionica i kurseva

Partneri

Cena kursa

MENTORSKI EXCEL KURS

Za 150 evra dobijate:

 • pristup za sva 3 modula kursa
 • video lekcije u trajanju od 10 sati sa detaljnim objašnjenjima
 • materijal za vežbanje sa primerima iz prakse koji prati svaku video lekciju
 • kvizove na kraju svakog modula za proveru znanja
 • projekte za rešavanje konkretnih poslovnih izazova
 • prenošenje znanja najsavremenijim tehnikama i alatima za edukaciju
 • kao član insajder grupe Microsoft-a podeliću sa Vama najnovije funkcije, alate i opcije koje su dodate u Microsoft Excel 365
 • savete za automatizaciju Vaše baze podataka na poslu ili biznisu koji vodite
 • praćenje napretka u toku i na kraju svakog modula u vidu 1 na 1 sastanaka
 • besplatne konsultacije i nakon kursa

KURS EXCELA SA 1 KONSULTACIJAMA

Za 100 evra dobijate:

 • pristup za sva 3 modula kursa
 • video lekcije u trajanju od 10 sati sa detaljnim objašnjenjima
 • materijal za vežbanje sa primerima iz prakse koji prati svaku video lekciju
 • kvizove na kraju svakog modula za proveru znanja
 • projekte za rešavanje konkretnih poslovnih izazova
 • prenošenje znanja najsavremenijim tehnikama i alatima za edukaciju
 • kao član insajder grupe Microsoft-a podeliću sa Vama najnovije funkcije, alate i opcije koje su dodate u Microsoft Excel 365
 • savete za automatizaciju Vaše baze podataka na poslu ili biznisu koji vodite
 • konsultacije na kraju kursa 1 na 1

Prijavite se za kurs popunjavanjem sledećih polja


  Za sva dodatna pitanja kontaktirajte me putem mail adrese: excel.grasic@gmail.com